Inerco - zaopatrzenie inwestycji w stolarkę otworową, szkło, kamień, hotele