szare drzwi metalowe

Drzwi techniczne

Drzwi techniczne

Każdy obiekt budowlany na etapie eksploatacji powinien zapewnić obok odpowiednich warunków użytkowych, funkcjonalnych, estetycznych odpowiednie i niezbędne warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia. Przestrzeganie bezpieczeństwa zapewnia stolarka przeciwpożarowa, której zadaniem jest ochrona i poprawa bezpieczeństwa pożarowego.

W ofercie możemy zaproponować Państwu drzwi przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Parametry techniczne stolarki przeciwpożarowej są zgodne z normami EN, spełniają warunki Aprobaty Technicznej posiadają również niezbędne Certyfikaty Zgodności.